ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ปีงบประมาณ

รายงาน

ปก

2565

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด new-gif-icon-29

 

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) download

Bunyat2565

2564

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) download

ปกหน้า64

2563

 

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) download

 

 cover63

2562

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) download

 ปก2562

2561

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) download

 

 plan61
 2560  

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)download

 plan60

2559

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) download

 

 kobanyat